VEGYEN RÉSZT ÖN IS A HELYI STRATÉGIA MEGVALÓSÍTÁSÁBAN!

Jövőkép:„A Hévíz-Balaton-Zalai Dombhátak LEADER Helyi Akciócsoport a Nyugat-Balaton természeti-, emberi és kulturális erősségeire és helyi értékeinek hasznosítására alapuló erős lokális gazdaságot épít, egészséges közösséggel és emberekkel, fejlett minőségi turizmussal. A térség gazdái egészséges, a közétkeztetés, a termelői piacok és a gasztronómiai szolgáltatók igényeit mennyiségi és minőségi értelemben is kielégíteni képes helyi termékeket állítanak elő. A mezőgazdasági termelői kör megduplázódik, a helyi vendéglátásban stabilan megjelennek az egészséges, többlet-értéket hordozó helyi termékekből előállított fogások, erősítve a turizmus gasztronómiai kínálatát. Az Akciócsoport fejlesztéseit és az integrátori és szaktanácsadói feladatokat egy versenyképes, felkészült menedzsment szervezet koordinálja, stabil térségi hálózatos háttérrel. Kiépülnek a termelést és értékesítést elősegítő közösségi raktározó, hűtő és feldolgozó kapacitások, javul a helyi termékek eljuttatása a vásárlókhoz. Fejlett, a gyakorlatot és legújabb ismereteket átadni képes képzési és felzárkóztatási rendszer és folyamatok segítik a fiatalokat, a kisközösségeket és a háttértelepüléseket. Erősödik a térség népességmegtartó képessége.”

A Hévíz-Balaton-Zalai Dombhátak LEADER Egyesület működési területét érintő 2014-2020-as időszak pályázatai a térség által elfogadott Helyi Fejlesztési Stratégia alapján 2017. novemberétől kiírásra kerülnek. Pályázni olyan helyi fejlesztésekkel lehet, amelyek a fenti célok megvalósulását segítik és az alábbi települések egyikén valósulnak meg: Alsópáhok * Balatongyörök * Bókaháza * Cserszegtomaj * Esztergályhorváti * Felsőpáhok * Gétye * Gyenesdiás * Hévíz * Karmacs * Nemesbük * Rezi * Sármellék * Szentgyörgyvár * Vállus * Várvölgy * Vindornyafok * Vindornyalak * Vonyarcvashegy * Zalaapáti * Zalaköveskút * Zalaszántó * Zalavár.

Gazdaságfejlesztési célú helyi felhívások:

* Saját piacán versenyképes helyi termékek, továbbá balatoni/országos ismertségű termékek és termelési hátterük fejlesztése
* Térségi mezőgazdasági koordinátor közösségi vállalkozás indítása 
* Térségi beszerző- és átvevőpontok létrehozása

Közösségfejlesztési célú helyi felhívások:

* Helyi értékekre alapuló térségi együttműködések turisztikai célú fejlesztése 
* apPORTA - helyi érték előállítását bemutató kis mintagazdaságok támogatása
* Arcot a termelőnek - rendezvények és marketing támogatása

A stratégia megvalósításával Hévíz-Keszthely térség településeinek összetartozását erősítjük, az ott tevékenykedő kistermelők, gazdálkodók, helyi termék előállítók, vállalkozók, önkormányzatok, civilek együttműködését ösztönözzük. Aki ezeken a pályázatokon indulni szeretne, annak helyi együttműködések kialakítását, erősítését vállalnia kell.

Megvalósult pályázati tájékoztató fórumok időpontjai és helyszínei:

2017. november 20. 17.00 - Várvölgy
2017. november 22. 17.00 - Sármellék
2017. december 4. 17.00 - Gyenesdiás

A helyi felhívások a Magyar Államkincstár honlapján érhetőek el, az alábbi linken: https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/leader-helyi-felhivasok, az „Alkalmazás megnyitása” gombra kattintva.


STRATÉGIA MÓDOSÍTÁS 2017-BEN

A Helyi Fejlesztési Stratégia elkészítésével a térséget több mint 15 éve ismerő BFH Európa Kft-t bízta meg az egyesület elnöksége. A stratégiakészítés során a szakértők a problémafa – célfa közösségi módszertanra alapoztak. A térség vállalkozói, civil szervezetei és önkormányzatok fórumok során, közösen mérték fel a jelenlegi helyzetet, tárták fel az okok és okozatok közötti összefüggéseket, illetve fogalmaztak meg erre célokat. A résztvevő stakeholderek összeállítása a HACS munkatársai és az elnökség tagjai közreműködésével, a reprezentativitást szem előtt tartva történt meg. A választott módszertan jellegzetessége, hogy az elkészülő stratégia mellett legalább olyan fontos maga a készítés folyamata, aminek a során az abban részt vevők megismerik egymást, megindul a közösségalakítás is. Ennek az elvárásnak megfelelt a módszertan, amit mutatott a fórumokon részt vevők egyenletes száma és nagy részben folyamatos jelenléte is. Erre a partnerségre a stratégia megvalósítása során már mint stabil alapra lehet építeni.

A helyzetfeltárás során feltárt tények, problémák megerősítést nyertek a visszajelzések alapján. A probléma- és célfát egy megalapozó és három tematikus fórum során állították össze a tervezésben részt vevők. A rendezvények eredményeként számos projektötlet, fejlesztési elképzelés gyűlt össze.

A következő fórumok kerültek megszervezésre:

Egyesületi elnökségi ülés és tervezői koordinációs fórum: 2015. október 19. Hévíz, Polgármesteri Hivatal

Egyesületi közgyűlés, a HFS tárgyalása és elfogadása 2016. március 23-án Alsópáhokon volt. Az észrevételek teljes mértékben támogatóak voltak, a programot megvalósíthatónak, a folyamatot pedig építőnek tartotta a jelen lévők köre, ami jó előjel a megvalósítás időszakára. Az észrevételek között hangsúlyos volt, hogy a LEADER térségi kerete a szükségeshez képest annyival kisebb, hogy azzal csak elindítani lehet a folyamatokat. Abban is egyetértés született ugyanakkor, hogy a tervezett intézkedések egyidejűleg lehetnek jó kezdeményezések elindítói, egyben közösségerősítő és a további fejlődést és a professzionális menedzsmentet és fenntartható fejlődést generáló hatásúak. A résztvevők kifejezték szándékukat a megvalósítás során a tervezési folyamat révén kialakult párbeszéd és együttműködés fenntartására, továbbá egy erős, hálózatos szervezeti/közösségi háttér megteremtésére, valamint további, nem csak LEADER források mozgósítására.

A Helyi Fejlesztési Stratégia készítése során az Egyesület törekedett a lehető legnagyobb mértékű átláthatóságra, nyitottságra. A tervezés bármely szakaszában valós lehetőség volt az érintettek informálódására, bekapcsolódásra.

Az átláthatóságot garantálja, hogy az Egyesület közhasznú civil szervezetként működik, minden információ elérhető honlapján, a közgyűlései nyilvánosak, és bárki beléphet tagnak, aki megfelel az Egyesület alapszabályában rögzítetteknek.

A stratégiakészítés több hónapos folyamatában a közösségi bevonás érdekében többször kérték közreműködését, véleményét, részvételét a helyi szereplőknek, annak érdekében, hogy az érintettek számára elfogadható fejlesztési dokumentum készüljön el a térségben.

A kommunikációs célokhoz az egyesület a www.facebook.com/hevizbalaton oldalt is használja, ahol folyamatos tájékoztatást nyújt az érdeklődőknek.

Ismerje meg Ön is a HELYI FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁ-t! 


2016. július 27-én a Hévíz-Balaton-Zalai Dombhátak LEADER Egyesület megkapta az Irányító Hatóság (továbbiakban: IH) igazoló levelét a Helyi Fejlesztési Stratégia (továbbiakban: HFS) jóváhagyásáról. A Miniszterelnökség Agrár-Vidékfejlesztési Programokért Felelős Helyettes Államtitkársága egyesületünket egyúttal véglegesen elismert LEADER HACS-csá nyilvánította, valamint a 2014-2020 közötti programozási időszakra vonatkozó a HFS megvalósításához szükséges működési és animációs tevékenységek elvégzésére igénybe vehető támogatást 62.550.000 Ft összegben, a HFS szerinti intézkedésekre rendelkezésre álló indikatív forráskeretet 354.450.000 Ft összegben határozta meg.


2016. december 7-én a Hévíz-Balaton-Zalai Dombhátak LEADER Egyesület módosított támogatói okiratot és tájékoztató levelet kapott az IH-tól, amelyből kiderült, hogy a LEADER program megvalósítására fordítható források jelentősen csökkentek. A fejlesztési forrás új összege 299.788.200 Ft (15%-os csökkenés), a működési forrás új összege 57.417.345 Ft (8%-os csökkenés). A csökkentés oka az ún. "determináció", azaz a 2007-2013 közötti Új Magyarország Vidékfejlesztési Program jogcímei vonatkozásában megítélt, de még ki nem fizetett támogatások miatt az új programozási időszakra áthúzódó kötelezettségek okán történő forráslekötés.

2017. március 7-én országos LEADER konferencián az IH szóbeli tájékoztatást nyújtott a HFS módosítás lehetséges módjára vonatkozóan, sok kérdésben viszont nem volt egyértelmű és végelegesnek tekinthető álláspont.

2017. március 23-án az Irányító Hatóság írásban megkereste a munkaszervezeteket, hogy a determináció miatt a HFS módosítást, aktualizálást 2017. március 28-i határidővel tegyék meg egy korrektúrával ellátott HFS módosítási munkaanyagban. Alapvetően az IH olyan HFS módosítási kérelmet fogadhat el (fogadhat be értékelésre), amit a HACS alapszabályában meghatározott szerv (pl. közgyűlés, vagy az alapszabályban meghatározott szerv) jóváhagyott, így az IH megvizsgálja a HFS tervezett módosítását, válaszlevélben elektronikusan visszajelez esetleges javításokkal vagy előzetes jóváhagyással. Miután a HACS rendelkezik az IH által előzetesen jóváhagyott HFS-módosítással, annak végleges elfogadásáról az alapszabályban meghatározott szerv (közgyűlés) határozatot hoz. A HFS jóváhagyásáról szóló elfogadó határozat megküldésének határideje és módja: IH által HFS-t elektronikusan előzetesen jóváhagyó dokumentum beérkezésétől számított 15 nap, elektronikusan az IH részére. Az IH ezt követően küldi meg a végleges jóváhagyásról szóló nyilatkozatot a HACS-nak. Az Együttműködési Megállapodások aláírására ezt követően kerülhet sor.

Fenti információk alapján az egyesület elnöksége 2017. március 27-i ülésezett és az alábbi határozatot hozta:

"A Hévíz-Balaton-Zalai Dombhátak LEADER Egyesület elnöksége elfogadja az Irányító Hatóság felé benyújtandó HFS módosítási kérelemhez, az Irányító Hatóság 2017. március 23-i kérésére az Együttműködési Megállapodások megkötéséhez a HFS egyéb tartalmi elemeit változatlanul hagyva, a támogatási keretösszeg determináció szerinti arányos csökkentését a működési (57.417.345 Ft) és fejlesztési források (299.788.200 Ft) tekintetében. A HFS megvalósításához rendelt, helyi felhívások keretében támogatott projektek által létrehozott munkahelyek számát 4 főben állapítja meg. A HFS egyéb tartalmi módosítását, az intézkedések átdolgozását a Tervezői Csoport ülések után kezdeményezi."

T