Akciócsoportunk

hb-nakviAz Akciócsoport 23 településének a lakónépessége a 2011-ban a KSH adatai alapján 26 920 fő volt A mai népességszám az ezredforduló környékétől növekedett. Népsűrűsége alacsony, 67,8 fő/km2. Egy városi jogállású település van a térségben, Hévíz, a legtöbb település 1 000 lakos alatti község.

A térségen belül is jellemző a természetes fogyás a népességszámban, ugyanakkor nagy az idevándorlás, ezért ez a két demográfiai folyamat majdnem kiegyenlíti egymást.  A települések lakossága ezzel együtt egyre jobban elöregedő és mindenütt nagyon alacsony az élveszületési ráta.

HACS elfogadott jövőképe:

A Hévíz-Balaton-Zalai Dombhátak Helyi Akciócsoport a Nyugat-Balaton természeti-, emberi és kulturális erősségeire és helyi értékeinek hasznosítására alapuló erős lokális gazdaságot épít, egészséges közösséggel és emberekkel, fejlett minőségi turizmussal. A térség gazdái egészséges, a közétkeztetés, a termelői piacok és a gasztronómiai szolgáltatók igényeit mennyiségi és minőségi értelemben is kielégíteni képes helyi termékeket állítanak elő. A mezőgazdasági termelői kör megduplázódik, a helyi vendéglátásban stabilan megjelennek az egészséges, többlet-értéket hordozó helyi termékekből előállított fogások, erősítve a turizmus gasztronómiai kínálatát. Az Akciócsoport fejlesztéseit és az integrátori és szaktanácsadói feladatokat egy versenyképes, felkészült menedzsment szervezet koordinálja, stabil térségi hálózatos háttérrel. Kiépülnek a termelést és értékesítést elősegítő közösségi raktározó, hűtő és feldolgozó kapacitások, jó a helyi termékek eljuttatása a vásárlókhoz. Fejlett, a gyakorlatot és legújabb ismereteket átadni képes képzési és felzárkóztatási rendszer és folyamatok segítik a fiatalokat, a kisközösségeket, és a háttértelepüléseket. Erősödik a képességmegtartó népesség.

A Hévíz-Balaton-Zalai dombhátak Örökség LEADER Program három átfogó célterületre koncentráló alprogramja közül az elsővel az „Egészséges szerkezetű és termékkörű lokális gazdaság” megerősítésével a helyi erőforrások versenyképes, fenntartható hasznosítását és a térségi kereslet megerősítését tűzi ki célul.

VP6-19.1.1-15 - LEADER MŰKÖDÉS

Projekt címe: Helyi Fejlesztési Stratégiák elkészítése, valamint a működési és animációs költségek támogatása

Projekt azonosító száma: 1752551181

Kedvezményezett neve és elérhetősége: 

Hévíz-Balaton-Zalai Dombhátak LEADER Egyesület
székhelye: 8741 Zalaapáti, Deák F. u. 64.
munkaszervezet irodájának címe: 8315 Gyenesdiás, Kossuth Lajos u. 97. (Polgármesteri Hivatal)
telefon: 06 30 691 2342
e-mail: heviz.balaton.zalaidombhatak@gmail.com

A projekt leírása:

A Vidékfejlesztési Program 19. intézkedése a vidékfejlesztési tevékenységben jelentős szerepet vállaló, az ország térségeiben már működő és megalakuló LEADER Helyi Akciócsoportok számára biztosít támogatást. Az intézkedés keretében a LEADER Helyi Akciócsoportok a Vidékfejlesztési Program és a többi operatív program céljaihoz illeszkedő, a helyi fejlesztési céloknak megfelelő Helyi Fejlesztési Stratégiát dolgoznak ki. A HFS-ben a LEADER Helyi Akciócsoportok olyan fejlesztési célokat határoznak meg, amelyeket pályázati kiírások keretében a térségi szereplők valósítanak meg. Jelen támogatás célja a HFS elkészítése, valamint a működési és animációs költségek forrásainak igénybevétele a HFS tényleges megvalósításának időtartama alatt.

A támogatás fő céljai:

 • helyi szintű kapacitásfejlesztés, bevonás, aktivizálás, képzések, szemléletformálás közösségi akció szervezésén keresztül
 • megalapozott, a partnerséget és a helyi sajátosságokat tükröző, helyi igényeken alapuló, innovatív és reálisan megvalósítható Helyi Fejlesztési Stratégia elkészítésének elősegítése;
 • reálisan megvalósítható helyi fejlesztési stratégia kiválasztása és a megvalósításban részt vevő szervezet LEADER fejlesztési források helyi koordinálására és a működéshez szükséges kiadásokra vonatkozó támogatási jogosultságának megállapítása a 2014-2020 közötti tervezési időszakra végleges LEADER HACS elismeréssel

A projekt két szakaszban valósul meg:

 • 1. szakasz: Helyi Fejlesztési Stratégia kidolgozása 
  Az 1. szakasz megvalósításának időtartama: 2015. november 1.- 2016. június 10.
 • 2. szakasz: Működési és animációs költségek támogatása
  A 2. szakasz megvalósításának időtartama: 2016. június 10.- 2020. december 31.

Támogatás összege: 66.717.345 Ft vissza nem térítendő támogatás, melyből 

 • 9.300.000 Ft a HFS kidolgozása céljára (A tevékenység), míg
 • 57.417.345 Ft a működési és animációs költségekre (B tevékenység) áll rendelkezésre

A támogatás keretében egyesületünk jogosulttá vált a Helyi Fejlesztési Stratégiában foglalt fejlesztések megvalósítását célzó, mindösszesen 299.788.200 Ft forrás feletti rendelkezésre.


Támogatás mértéke: 100 %